Địa chỉ: Số 1, Đường Bến Đoan, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh Tầng 16 căn 02, Ha Long, Vietnam

Hạng mục thi công: Cung cấp hệ thống âm thanh, hình ảnh hội nghị, hội thảo, âm thanh biểu diễn, màn hình Led

1

3

2