Địa chỉ: 20 Samsenthai Road Nongduang Nua Village Vientiane, 01000, Lào

Hạng mục thi công: Cung cấp hệ thống âm thanh, hình ảnh hội nghị, hội thảo, âm thanh biểu diễn, màn hình Led

2

3

1