Địa chỉ:146 P. Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Hạng mục thi công: Cung cấp hệ thống âm thanh, hình ảnh hội nghị, hội thảo, âm thanh biểu diễn, màn hình Led

1

2