Địa chỉ: Techcombank Tower – số 6 Quang Trung
Hạng Mục thi công: Cung cấp  Hệ thống AV và điều khiển thông minh cho các phòng họp