Máy tạo khói Polar Lights PL-I020

Máy tạo khói Polar Lights PL-I020

  • Model: PL-I020
  • Thương hiệu: Polar Lights
Category: Hệ thống ánh sáng biểu diễn
Tags: Máy tạo khói Polar Lights_PL-I020, Polar Lights_PL-I020

Máy tạo khói Polar Lights PL-I020

  • LEDs: 6 x 3W RGB 3in1 LEDs
  • Tank capacity: 1.5L
  • Pump: 30DCB
  • Output: 3500cuft/min
  • Warm Up Time: 7min

SẢN PHẨM LIÊN QUAN