Ma trận chuyển mạch hình ảnh Crestron DM-MD 8×8

Ma trận chuyển mạch hình ảnh Crestron DM-MD 8×8

  • Model: Crestron DM-MD
  • Thương hiệu: Crestron
Category: Hệ thống chuyển mạch hình ảnh
Tags: Crestron DM-MD 8x8, Ma trận chuyển mạch hình ảnh, Ma trận chuyển mạch hình ảnh Crestron DM-MD 8x8

Ma trận chuyển mạch hình ảnh Crestron DM-MD 8×8

  • Video Switcher: 8×8 digital matrix
  • Backplane Data Rate: 12.5 Gbps
  • Audio Switcher: 8×8 digital multichannel audio-follow-video matrix switching
  • Chuẩn giao tiếp: Ethernet, USB, DigitalMedia, HDBaseT, HDMI
  • Chuẩn kết nối: LAN, 24ABG, 100-240V~4-1.6A 50/60Hz

SẢN PHẨM LIÊN QUAN