Ma trận chuyển mạch hình ảnh Extron XTP II CrossPoint 1600

Ma trận chuyển mạch hình ảnh Extron XTP II CrossPoint 1600

Model: Extron XTP II CrossPoint 1600

Thương hiệu: Extron

Category: Hệ thống chuyển mạch hình ảnh
Tags: Extron_XTP II CrossPoint 1600, Ma trận chuyển mạch hình ảnh, Ma trận chuyển mạch hình ảnh Extron_XTP II CrossPoint 1600

Ma trận chuyển mạch hình ảnh Extron XTP II CrossPoint 1600

  • Bảng nối đa năng kỹ thuật số 50 Gbps hỗ trợ 8K
  • Nhiều lựa chọn của bảng ma trận đầu vào và đầu ra sợi quang cục bộ, xoắn
  • Chèn RS ‑ 232 từ cổng điều khiển Ethernet
  • Nguồn từ xa đến máy phát và máy thu xoắn đôi XTP
  • Âm thanh ly khai
  • Thiết kế mô đun, nâng cấp trường và nóng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN