Ma trận chuyển mạch hình ảnh Kramer VS-88UHDA

Ma trận chuyển mạch hình ảnh Kramer VS-88UHDA 

 • Model: Kramer VS-88UHDA
 • Thương hiệu: Kramer
Category: Hệ thống chuyển mạch hình ảnh
Tags: Kramer_VS-88UHDA, Ma trận chuyển mạch hình ảnh Kramer, Ma trận chuyển mạch hình ảnh Kramer_VS-88UHDA

Ma trận chuyển mạch hình ảnh Kramer VS-88UHDA :

 • Tối đa Tốc độ dữ liệu – Tốc độ dữ liệu 8,91Gbps (2,97Gbps trên mỗi kênh đồ họa).
 • Tối đa Độ phân giải – Lên tới 4K @ 60Hz (4: 2: 0).
 • Ma trận âm thanh độc lập – Với sự hỗ trợ ARC.
 • Xử lý âm thanh – Hỗ trợ mức & cân bằng.
 • Kramer Step trong công nghệ qua HDMI.
 • Tuân thủ HDMI, HDCP và DVI.
 • HDCP có thể lựa chọn Tắt trên mỗi đầu vào.
 • Vị trí bộ nhớ – 16 cài đặt trước để truy cập nhanh vào các cấu hình phổ biến.
 • Quản lý EDID nâng cao trên mỗi đầu vào.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN