Module mở rộng điều khiển cổng Crestron C2N-IO

Module mở rộng điều khiển cổng Crestron C2N-IO

  • Model: Crestron C2N-IO
  • Thương hiệu: Crestron
Category: Hệ thống tích hợp điều khiển AV
Tags: Crestron C2N-IO, Module mở rộng điều khiển cổng, Module mở rộng điều khiển cổng Crestron C2N-IO

Module mở rộng điều khiển cổng Crestron C2N-IO

Chuẩn giao tiếp: Cresnet, RS-232, IR/Serial
Chuẩn kết nối: Relay, COM, IR, NET
Nguồn sử dụng Cresnet: 2.5 Watts (105 mA @ 24 Volts DC)

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN