Card mở rộng 3 cổng COM/RS485 cho bộ điều khiển trung tâm Series 3 Crestron C3COM-3

Card mở rộng 3 cổng COM/RS485 cho bộ điều khiển trung tâm Series 3 Crestron C3COM-3

  • Model: Crestron C3COM-3
  • Thương hiệu: Crestron
Category: Hệ thống tích hợp điều khiển AV
Tags: Card mở rộng 3 cổng COM/RS485 cho bộ điều khiển trung tâm, Card mở rộng 3 cổng COM/RS485 cho bộ điều khiển trung tâm Series 3 Crestron C3COM-3, Crestron C3COM-3

Card mở rộng 3 cổng COM/RS485 cho bộ điều khiển trung tâm Series 3 Crestron C3COM-3

+ Tương thích với các bộ trung tâm series 3 của crestron (AV3; Pro3)
+ Truyền tín hiệu 2 chiều cho cổng COM; RS485
+ Mở rộng cổng điều khiển cho bộ trung tâm.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN