Bộ điều khiển phòng 16 cổng Kramer SL240C

Bộ điều khiển phòng 16 cổng Kramer SL240C

  • Model: Kramer SL240C
  • Thương hiệu: Kramer
Category: Hệ thống tích hợp điều khiển AV
Tags: Bộ điều khiển phòng 16 cổng Kramer, Bộ điều khiển phòng 16 cổng Kramer SL240C, Kramer SL240C

Bộ điều khiển phòng 16 cổng Kramer SL240C

  • Điều khiển thiết bị AV
  • Hiển thị kiến trúc hiệu suất cao cho phép một nền tảng lập trình có khả năng mở rộng và linh hoạt
  • 4 cổng RS-232 và 4 cổng IR để điều khiển
  • 4 cổng GPI/O
  • 4 cổng relay port control
  • Network Support: 10/100/1000 Mb/s Ethernet
  • LED cho cổng I/O và trạng thái hệ thống
  • Software Management Support: Kramer Control, API

SẢN PHẨM LIÊN QUAN