Crestron DIN-HUB

Bộ điều khiển ánh sáng Crestron DIN-HUB

Model: Crestron_DIN-HUB

Thương hiệu: Crestron

 

Category: Hệ thống văn phòng thông minh
Tags: Bộ điều khiển ánh sáng Crestron_DIN-HUB, Crestron_DIN-HUB, Thiết bị văn phòng thông minh

Bộ điều khiển ánh sáng Crestron DIN-HUB

  • Đối với các mạng Cresnet có hơn 20 thiết bị
  • Phân phối điện cấu hình
  • Không cần lập trình
  • Lắp đường ray DIN rộng 6M

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN