Extron MediaPort 200

HDMI and Audio to USB Scaling Bridge Extron MediaPort 200

  • Model: Extron MediaPort 200
  • Thương hiệu: Extron
Category: Hệ thống văn phòng thông minh
Tags: Extron, MediaPort 200, Thiết bị văn phòng thông minh

HDMI and Audio to USB Scaling Bridge Extron MediaPort 200

  • Tích hợp liền mạch các nguồn hoặc hệ thống AV chuyên nghiệp vào các ứng dụng codec phần mềm
  • Kết nối thiết bị USB 2.0 sử dụng trình điều khiển USB chung để tương thích chung
  • Chia tỷ lệ video cung cấp đầu ra USB từ 320×180 đến 1080p / 15 để phù hợp với các yêu cầu codec phần mềm phổ biến
  • DSP âm thanh tích hợp
  • Đầu ra tham chiếu AEC
  • Đầu vào và vòng lặp HDMI tương thích HDCP

SẢN PHẨM LIÊN QUAN