Extron KNX 100G

Bộ kết nối KNX Extron KNX 100G

  • Model: Extron_KNX 100G
  • Thương hiệu: Extron
Category: Hệ thống văn phòng thông minh
Tags: Bộ kết nối KNX Extron, Bộ kết nối KNX Extron_KNX 100G, Extron_KNX 100G, Thiết bị văn phòng thông minh

Bộ kết nối KNX Extron KNX 100G

  • Giao diện Ethernet đến KNX
  • Dễ dàng thêm các điều khiển quản lý tòa nhà KNX vào bất kỳ hệ thống điều khiển Extron Pro Series nào
  • Hỗ trợ tối đa 5 kết nối đường KNXnet / IP đồng thời
  • Nhanh chóng triển khai các điều khiển Quản lý tòa nhà KNX bằng cách định cấu hình các địa chỉ nhóm KNX trong phần mềm
  • Yêu cầu cấu hình thiết bị tối thiểu bằng Phần mềm ETS
  • Bao vây nhỏ gọn gắn vào đường ray DIN tiêu chuẩn công nghiệp

SẢN PHẨM LIÊN QUAN