Cần micro hội thảo Shure GM5924

Cần micro hội thảo Shure GM5924

Model: Shure GM5924

Thương hiệu: Shure

Category: Hệ thống âm thanh hội thảo
Tags: GM5924, Hệ thống âm thanh hội thảo, SHure

Cần micro hội thảo Shure GM5924

  • Chống RF
  • Đầu nối XLR
  • 2 Độ dài – 40 cm và 50 cm

SẢN PHẨM LIÊN QUAN