Hoàng Minh và Crestron tham gia diễn đàn chuyển đổi số trong giáo dục

Vào ngày hôm qua 30/10, bộ giáo dục và đào tạo và tập đoàn Microsoft đã tổ chức diễn đàn đổi mới sáng tạo giáo dục trên nền tảng CNTT 2022-2023  tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Hoàng Minh và Crestron đã cùng tham gia sự kiện và giới thiệu các giải pháp và sản phẩm chuyển đổi số. Sau đây là một số hình ảnh về sự kiện vừa qua.