Vào ngày 01/02/2023, Hoàng Minh đã tổ chức buổi du xuân nhân dịp tết đến xuân về. Nhân viên Hoàng Minh đã có một buổi đến thăm Bút Tháp, Đền Dầu, Đền Đô và chùa Phật Tích. Sau đây là một số hình ảnh về buổi du xuân đâu năm.