Địa chỉ: Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Hạng mục thi công: Cung cấp hệ thống âm thanh hình ảnh cho phòng họp thông minh

Z2588240253786 A35a5cf196a3ed4aab22384547a76595  Z2588240189873 Bad7a7e4249f524e0192a91f97c09855  Z2588615459805 F0552e58fc132f4238bb8b77d9d90062

Z2588615495955 B314f528e9b7a3fa612c4225e433a65d Z2588615608985 184162a1da519b96a51a39e02499efcc Z2594177031188 53a1f9bc94bed043c4a37945f73d22e1