Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạng mục thi công: Cung cấp hệ thống điều khiển thông minh cho các lớp học, cung cấp giải pháp điều khiển tập trung