Địa chỉ: Khu Đô thị Ecopark – Văn Giang – Hưng Yên
Hạng mục thi công: Cung cấp hệ thống điều khiển thông minh cho các lớp học, cung cấp giải pháp điều khiển tập trung

Z2571633751936 A35e4996600ea793f3468671b449d3bc (1)  Z2571634129026 A4427439cb68cb36b6f6aac26305c3d5 (1)   Z2571633997339 510c7d4ba00b8e4184812ad66d4c6704 (2)

Z2571635730454 F84a7716475a9106661d283ac331cd47 (1)   Z2571639890181 7b24f722b8feea266b9c361e750f5a07  Z2571643907108 47ae6ac977cd8a1feb2cc5891307ef9b (2)