Địa chỉ: Khu Đô thị Ecopark – Văn Giang – Hưng Yên
Hạng mục thi công: Cung cấp lắp đặt: hệ thống âm thanh hình ảnh phòng họp tích hợp cho các phòng học, phòng hội thảo, phòng đào tạo, họp nhóm, phòng đa năng
Cung cấp: hệ thống âm thanh biểu diễn kết hợp hội thảo công nghệ Beam steering, surround 7.1 tại hội trường