Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Hạng mục thi công: Cung cấp hệ thống âm thanh, hình ảnh hội nghị, hội thảo, âm thanh biểu diễn, màn hình Led

1

3

2