Địa chỉ:103 – 105 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ hành Sơn, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Hạng mục thi công: Cung cấp hệ thống âm thanh, hình ảnh hội nghị, hội thảo, âm thanh biểu diễn, màn hình Led

1

2

3